Proiectare constructii civile si industriale

Studii amenajare teritoriu

Amenajari interioare

Studii geotehnice

Studii amenajare teritoriu

Fiecare localitate isi defineste, in baza unei legislatii specifice, reglementari proprii cu privire la amenajarea teritoriului, acestea fiind reunite in Planul Urbanistic General (PUG) al localitatii si in Regulamentul Local de Urbanism (RLU). Elaborarea si aprobarea acestora sunt obligatii impuse prin lege ale administratiei publice locale (primaria/consiliul local). Autorizatiile de construire se elibereaza de catre primarii in temeiul si respectind prevederile din aceste documente de urbanism.

Pentru anumite zone sau tipuri de constructii, in vederea eliberarii autorizatiei de construire, primaria are nevoie de studii de urbanism care sa indice felul in care se incadreaza proiectul din punct de vedere urbanistic in zona respectiva. Aceste documentatii de urbanism se numesc PLAN URBANISTIC ZONAL (PUZ) sau PLAN URBANISTIC DE DETALIU (PUD), in functie de importanta obiectivului nou propus in zona si de amploarea zonei studiate. Ele pot fi elaborate de catre arhitecti care au drept de semnatura in amenjarea teritoriului si in urbanism, atestat si inscris in Registrul Urbanistilor din Romania (RUR).

In urma anilor de activitate echipa noastra a acumulat o vasta experienta in acest domeniu, intocmind planuri urbanistice pretutindeni in tara unde a fost nevoie. Firma noastra va ofera astfel si garantia experientei in comunicarea cu autoritatile locale.

"Arhitectura este marea carte a umanităţii."

Victor Hugo