CREATIV PROIECT S.R.L., in calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Cresterea competitivitatii si consolidarea pozitiei pe piata serviciilor de proiectare a CREATIV PROIECT SRL prin investitii si solutii inovative”, cod MySMIS 133316, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.


Valoarea totală a proiectului este de 669.088,31 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 449.807,27 lei, finantare nerambursabila alcătuită din: FEDR 382.336,18 lei, respectiv Bugetul National: 67.471,09 lei.


Obiectivul general al proiectului îl reprezinta consolidarea pozitiei pe piata serviciilor de proiectare a CREATIV PROIECT S.R.L. prin inovarea proceselor interne, a gamei de servicii si cresterea capacitatii de raspuns a solicitarilor venite din partea clientilor.


Proiectul de investitii prevede crearea a 3 locuri de munca si dotarea punctului de lucru prin achizitionarea de echipamente, software-uri, mobilier, echipamente de utilizare a resurselor regenerabile si consolidarea pozitiei pe piata a solicitantului.


Durata de implementare a proiectului este de 28 luni: respectiv de la data 01.09.2019 până la data 31.12.2021.


Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,

vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Investim în viitorul tău!

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională

prin Programul Operațional Regional 2014-2020


Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României


www.inforegio.ro facebook.com/inforegio.ro